První stránka Zpět Pokračovat Poslední stránka Přehled Obrázek

Hlavní ulice (u Střelnice) Hauptsrasse (beim Schützenhaus)